КМК 2023 - Страница на кампанията

Здравейте,

Това е сайта на кандидатмагистърската кампания на Софийски университет „Св. Климент Охридски” за учебната 2023 година.

Кампанията приключи на 15.10.2023 година в 18:00 часа.

Извън срока на кандидатмагистърската кампания системата не предоставя информация за кандидат-магистрите.